Het bestuur van elk van de vennootschappen die behoren tot BIOS-groep heeft besloten per 1 april 2013 een Compliance Regeling Mededinging in te voeren en ten uitvoer te zullen leggen.

Iedere bestuurder en ander sleutelfiguur binnen de organisatie heeft zich individueel aan de implementatie en de uitvoering van de Compliance Regeling Mededinging gecommitteerd.

De Compliance Regeling Mededinging ligt ter inzage en is opvraagbaar bij de
Compliance Officer voor degenen die daar, naar het uitsluitend oordeel van de Compliance Officer, belang bij hebben.

De Compliance Officer is bij voorkeur via email te bereiken op mvanleeuwen@biosgroep.nl, dan wel telefonisch op nummer (010) 2808 159.

Nieuws | 21-05-2024

AAN ONZE REIZIGERS

Hierbij informeren wij u over een wijziging tussen BIOS-groep (als aandeelhouder van Transvision) en Transvision. Wij hebben met RMC (onze medeaandeelhouder in Transvision) en Transvision besloten dat Transvision, meer dan nu het geval is, zelfstandig haar eigen strategische keuzes zal gaan maken. Daardoor zal Transvision in operationele zin minder afhankelijk worden van haar aandeelhouders.

Deze wijziging in de relatie tussen aandeelhouders en Transvision moet worden gemeld bij de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument & Markt. Desalniettemin geldt dat deze wijziging géén gevolgen heeft voor de activiteiten van BIOS-groep. U als reiziger zal derhalve geen gevolgen ondervinden van deze wijziging. Mocht u desalniettemin vragen hebben hierover, aarzel dan niet deze te stellen. Dat kan via info@biosgroep.nl