Het bestuur van elk van de vennootschappen die behoren tot BIOS-groep heeft besloten per 1 april 2013 een Compliance Regeling Mededinging in te voeren en ten uitvoer te zullen leggen.

Iedere bestuurder en ander sleutelfiguur binnen de organisatie heeft zich individueel aan de implementatie en de uitvoering van de Compliance Regeling Mededinging gecommitteerd.

De Compliance Regeling Mededinging ligt ter inzage en is opvraagbaar bij de
Compliance Officer voor degenen die daar, naar het uitsluitend oordeel van de Compliance Officer, belang bij hebben.

De Compliance Officer is bij voorkeur via email te bereiken op mvanleeuwen@biosgroep.nl, dan wel telefonisch op nummer (010) 2808 159.